Az Ashnayitoon Khoshhalam

Hichkas

Az Ashnayitoon Khoshhalam

March 30, 2020 63 9.0K
Description

Producer: Mahdyar Aghajani
Label: Moltafet

متن آهنگ

از آشنیتون خوشحالم

از

مامان، رو ضرباهنگ قلبت مي‌شنوم صداي بمب و جيغ‌
آهنگ تند شده‌
خيلي تنده ريتم‌
سر دوميش مي‌شنوم يکي داره داد مي‌زنه «آخه به جرم چي؟»‌
مامان اينا شايعه‌س‌
الکل واسه جنين بد ني‌
سيگار دود کن‌
تا حالا سست شدي؟‌
بند ناف آويزون، طناب دارم‌
بذا بگن بچه مُرد و نيست‌
من و فکر خودکشي‌
داستان مال طرفاي سال شصت و چاره‌
مامان خواستم دلتو بشکونم‌
با شيشه‌خورده‌هاش بزنم رگ دستو پاره بکنم‌
به بابا گفتي بچه لگد زد دوباره‌
آخه شنيدم آه و ناله‌
عجز و لابه‌
بعضيا ضعيف بودن و بعضياشون واضح‌
حتي اختراع بشر هاج و واج از کار خالق‌
سواستفاده‌
ميله صاف و ساده‌
زنجيراي نو به فکر زنجيراي پاره‌
از بوي گند لاشه، تفنگ بالا مي‌آره‌
«کي ما رو ساخته؟»‌
گفتن «اعتراض گناهه»‌
گفت «يه شعار ساده، زنده‌باد زباله»‌
خسته شدم‌
خسته شدم‌
ولي صداي موج رو شنيدم که گفت‌
«ماهي‌هاي آزاد جمع شدن پشت سد جوهر»‌
همين شد که من با مشت گره‌کرده متولد شدم‌

من فکر مي‌کنم اشتباه مي‌کني. کدوم آدم عاقلي اين کارو مي‌کنه؟‌
آخه جالبه، گفت «بچه‌تون برا نوزدهم به دنيا مي‌آد». گفتم « از کي تا حالا
مردا پيش‌بيني مي‌کنن براي خانوما؟»، اصلاً عصباني شده بودم!‌
انقدر دل‌گنده هستش...‌
ما هم مي‌گيم ولي خودش بايد ببينه.‌
چمدونتو بستي؟‌

هر دو نفري که بچه‌دار مي‌شن مادر و پدر نيستن‌
ولي شما لايق اين القابين و بيشتر‌
مامان پيشتر، من اين قصدو نداشتم بهتون بي‌احترامي بکنم‌
به هيچ وجه‌
عصباني بودم، يه‌کم خودموني شدم‌
از دست شما نه‌
از دست دنيا که هيچ‌وقت به کامم شيرين نبود‌
الکل از شيشه‌ش مي‌خوردم من‌
گيج شم و تلخي دنيا رو بگيره‌
راستي الان چند ساله الکلي نيستم‌
يه بچه سربه‌زير‌
حرف نمي‌زدم و فکر مي‌کردم بيشتر‌
به خيلي چيزا‌
مثلاً به ريش يا ريشه‌س؟‌
سيب به درخت سيب وصله؟‌
يا درخت سيب به سيب وصل؟‌
ديدين شب به جاي درس، غرق تو ريتمم‌
هيوده هيجده سالم بيشتر نبود و پيشرفت،‌
باعث شد دست‌به‌جيب شم‌
جدولو به نيمکت ترجيح دادم و اين وضع دشمنايي ساخت واسه‌م‌
چاقوي تيز دست گرفتم و تيم جمع مي‌کردم‌
من با لاشخورا صلح کردم و با شير جنگ‌
پليس دستگيرم مي‌کرد و بعضي‌وقتا صبح تا پنج‌و‌نيم‌، شيش چرخ مي‌زديم‌
جام خالي، غذاي رو ميز سرد‌
سروش کجاس؟ سروش دير کرد‌
شايد همين چيزها شما رو پير کرد‌
مي‌خوام برم باز وايستم تو صف نون‌
من نگهش دارم، شما برين بالا نردبون‌
يادتونه جمعمون جمع بود پنجشنبه‌شبا، صبح‌ ميريختيم سرتون؟‌
بابا هنوزم جلوتون پهلوون‌پنبه‌م‌
از دور مي‌بوسمتون‌

مامور دور و ور خونه‌ي ما، تا دلت بخواد. مادرش ناراحت، نگران... سخته براي مادر.‌
سينجينا که شروع شد و پرونده‌ي سروشو اوردن.‌
خود قاضيه به سروش مي‌گفت «من خودم از صدات و اينا خوشم مي‌آد. بيا برو مداحي، مداحي بخون». سروش چي بگه ديگه؟‌

يکي نيست پي سجده، يکي رو به قبله‌س‌
شما گفتين و من دير گرفتم‌
عقايد مختلف زير يه سقف‌
رابطه‌تون مي‌ده به‌م درس و مي‌ده به‌م درس‌
يادتون هميشه زنده‌س‌
بابات مسافرته، درگيره پدر‌
هميشه يه شهر‌
گفتين تو کار بزرگترا دخالت نکنم و منم وامي‌ستادم خيره به در‌
هنوز کنجکاوم‌
سي‌و‌اندي سالمه و هنوز خردسالم‌
سر غذا گفتين خيليان که محتاجن‌
وجدانم بيدار شد، نخوابيد/ راهم رو پيدا کردم‌
سياه شد، نتابيد خورشيد‌
ماه شبا تير و تار و‌
پيمان بستم، خشک نشه خودکارم‌
هنوز هم هيچي نمي‌مونه ته بشقابم‌
از آشناييتون خوشحالم‌

تو ايران آشنا داشته باشي، راحتي.‌
دنياييه...‌
ما از ديدن شماها که سير نمي‌شيم، انشالا سلامت باشين تا جلسه‌ي بعد

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE